Základná organizácia OZ Chémia SR pri Matador, a.s.